02/10/2017

Senior associate -nimityksiä Krogeruksen Transactions-liiketoiminta-alueella

Krogeruksen Transactions-liiketoiminta-alueelle on nimitetty kolme uutta senior associate -lakimiestä 1.10.2017 alkaen. 

Jenna Kiiskinen on erikoistunut rahoitukseen, pääoma- ja arvopaperimarkkinoihin sekä yritysjärjestelyihin. Taru Kovanen avustaa asiakkaitamme pääoma- ja arvopaperimarkkinoihin, yritysjärjestelyihin sekä pääomasijoituksiin liittyvissä toimeksiannoissa. Suvi Tervahartiala avustaa asiakkaita yritysjärjestelyjä, pääomasijoituksia ja kiinteistöjärjestelyjä koskevissa toimeksiannoissa sekä toimii neuvonantajana kotimaisissa ja kansainvälisissä energiasektoriin liittyvissä transaktioissa.