Article 7 March 2024

M&A-praktiikkamme webinaari tarjosi katsauksen vuoden 2023 markkinatrendeihin ja vuoden 2024 markkinaodotuksiin

Inflaatio, haastava korkoympäristö ja geopoliittinen epävakaus näkyivät Suomen yrityskauppamarkkinassa vielä vuonna 2023, mutta merkkejä aktivoitumisesta on nähtävissä. M&A-asiantuntijamme kävivät läpi yrityskauppojen viimeaikaisia markkinatrendejä ja odotuksia markkinoiden kehittymisestä 27.2. järjestetyssä aamukahviwebinaarissa. Kokosimme tähän artikkeliin yhteenvedon webinaarista.

Webinaarissa markkinatrendejä analysoivat M&A-asiantuntijamme Anna Talvitie, Antti Luhtala ja Jasmin Wardi.

Taloudellinen ja geopoliittinen epävakaus vaikuttivat yrityskauppamarkkinaan edelleen vuoden 2023 aikana

Epävakaa markkinatilanne näkyi yrityskauppaprosesseissa muun muassa venyvien myyntiaikojen ja ostajien kasvaneen neuvotteluvoiman muodossa. Samalla esimerkiksi vähemmistöosuuksien myynti ja erilaiset jälleensijoitusjärjestelyt lisäsivät suosiotaan. Pääomasijoittajien tekemien yrityskauppojen osuus kaikista Suomessa toteutetuista kaupoista puolestaan laski toisena peräkkäisenä vuotena. Pääomasijoittajien suhteellisen aktiivisuuden ollessa alimmalla tasolla kymmeneen vuoteen, pääomasijoittajia koskeva transaktiopaine on kasvanut vuodelle 2024 toisaalta uusien kohteiden hankkimisen ja toisaalta nykyisistä sijoituksista irtautumisen osalta.

Kohdeyritysten toimialojen osalta vuonna 2023 konetekniikka osoittautui lukumäärällisesti aktiivisimmaksi toimialaksi Krogeruksen tekemiä kauppoja tarkastellessa. Tietotekniikka-, media- ja teknologiasektori oli toiseksi aktiivisin kokien samalla suurimman suhteellisen kasvun. Viime vuonna erityisesti teknologia- ja ohjelmistoalan kasvuyritykset houkuttelivat muutoin mollivoittoisen markkinan valopilkkuina kansainvälistä kiinnostusta ja aggressiivisia ostajia, jotka olivat valmiita toimimaan nopeasti kaupan varmistamiseksi. Vuoden 2023 aikana Krogerus toimi neuvonantajana esimerkiksi Nomentiaa, Hostawayta, Epassia ja One Click LCA:ta koskevissa yrityskaupoissa. Mainitut kaupat ovat erinomaisia esimerkkejä laajaa kansainvälistä kiinnostusta herättäneistä transaktioista. Finanssi- ja vakuutusala oli myös aktiivinen muun muassa carve-out -transaktioiden johdosta. Krogerus toimikin neuvonantajana esimerkiksi Sammon osittaisjakautumisessa ja sitä seuranneessa Mandatumin listautumisessa, LähiTapiolan ostaessa enemmistöosuuden Suomen Vahinkovakuutuksesta sekä Fennian ostaessa osana laajempaa konsortiota Suomesta vetäytyvän Handelsbankenin liiketoimintoja.

Vuoden 2023 epävakaa taloudellinen tilanne heijastui myös yrityskauppojen ehtoihin

Webinaarissa M&A-asiantuntijamme kävivät läpi Krogeruksen transaktiodataa neuvomistamme yrityskaupoista. Havaintojemme perusteella yrityskauppojen ehdoissa suosiotaan kasvattivat viime vuoden aikana ostajan lisäturvaa tarjoavat ehdot, kuten niin kutsutut MAC-ennakkoehdot ja myyjän erityistä korvausvastuuta koskevat ehdot.

Epävakaan korkoympäristön ja kohonneen inflaation seurauksena kaupan osapuolten näkemykset kohdeyhtiön arvosta ovat viime aikoina usein poikenneet toisistaan. Tätä näkemyseroa pyrittiin monissa yrityskaupoissa ratkaisemaan esimerkiksi lisäkauppahintaelementeillä, joiden suosio on kasvanut viime vuosien aikana. Lisäkauppahintamallia käytettäessä osa kauppahinnasta määräytyy kohteen myöhemmän suoriutumisen perusteella, jolloin osapuolten näkemysero tulevaisuuden odotuksista ei välttämättä muodostu kohdeyhtiön arvosta sopimisen esteeksi. Sen sijaan sulkutilijärjestelyn käyttö pysyi matalalla tasolla vuoden 2023 aikana jatkaen aiempina vuosina havaittua laskevaa trendiä. Sulkutilijärjestely voidaan kokea jäykäksi, sillä sen käyttö edellyttää muun muassa escrow-agentin mukaanottoa. Sulkutilijärjestelyjen tarvetta on myös vähentänyt W&I-vakuutus, jonka käyttö on vakiintunut Suomen markkinassa. W&I-vakuutus tarjoaa ostajalle turvaa korvauksen saamiseksi myyjän vakuutuksia koskevissa rikkomustapauksissa ilman tarvetta jättää turvaavaa kauppahintaosuutta sulkutilille. Uskomme W&I-vakuutuksen suosion jatkavan kasvuaan myös seuraavien vuosien aikana tuotteen tullessa yhä tunnetummaksi ja sen hinnoittelun muuttuessa entistäkin kilpailukykyisemmäksi.

Kaikki riskit eivät kuitenkaan ole vakuutettavissa W&I-vakuutuksella ja myyjän erityistä korvausvastuuta koskevien ehtojen käyttö onkin havaintojemme perusteella yleistynyt koronavuosien jälkeen. Tätä muutosta selittää osin epävarma markkinatilanne ja transaktioiden hitaampi eteneminen – ostajat ovat olleet varovaisempia ja siten due diligence -tarkastukset on saatettu tehdä tavallista suuremmalla herkkyydellä ja aikaa käyttäen. Vuoden 2023 aikana ostajien parantunut neuvotteluvoima näkyi myös myyjien paineena hyväksyä erityiskorvausvastuuehtoja tavallista useammassa yrityskaupassa.

Merkkejä yrityskauppamarkkinoiden aktivoitumisesta nähtävissä

Webinaarin lopussa asiantuntijamme käänsivät katseensa vuoden 2024 markkinaodotuksiin. Arviomme mukaan M&A-markkina kiihtyy viimeistään vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla. Inflaatio on hidastunut ja odotukset tulevaisuuden korkotasosta maltillistuneet, mikä helpottaa sekä ostajien että myyjien välistä kauppahintakeskustelua. Samalla pääomasijoittajien paine sekä osto- että myyntipuolella kasvaa, minkä uskomme lisäävän markkinan aktiivisuutta.

"Vuonna 2023 myymättä jääneet kohteet tulevat markkinaan seuraavan 12-18 kuukauden aikana, kun teolliset toimijat karsivat rönsyjään ja pääomasijoittajat virittelevät huutokauppaprosesseja myyntikuntoon kypsyneistä portfolioyhtiöistään. Epävarmat ajat näkyvät kuitenkin todennäköisesti vielä kauppakirjojen ehdoissa muun muassa voimaantulon ennakkoehtojen ja lisäkauppahintaelementtien yleisyydessä"
, arvioivat M&A-asiantuntijamme Anna, Antti ja Jasmin.

Ota yhteyttä M&A-praktiikkaamme, mikäli markkinatilanne mietityttää sinua tai haluat keskustella webinaarin aiheesta!

Share:
Similar articles