Article 3 October 2017

Ympäristöoikeudessa nyt, 3. lokakuuta 2017

Suomi sallii hyönteisten kasvattamisen ja myynnin elintarvikkeena

Hyönteisten rooli proteiinin tuottamisessa ja maailman ruokahuollon varmistamisessa on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua EU:n jäsenvaltioissa. Yhtenä seurauksena Suomi muutti tulkintaansa EU:n uuselintarvikeasetuksesta, ja näin siitä tulee yksi niistä jäsenvaltioista, joissa hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena on sallittua.

Hyönteisten tulkitseminen elintarvikkeiksi tarkoittaa sitä, että tuotantoon sovelletaan elintarvikelainsäädännön vaatimuksia ja valvontaa. Evira onkin kehittämässä alan toimijoille ja valvontaviranomaisille ohjeistusta, jossa täsmennetään mitä hyönteisiä saa myydä elintarvikkeena ja millä reunaehdoilla. Käytännössä hyönteisalalle lähteminen ei edelleenkään onnistu noin vain, koska hyönteiset määritellään uuselintarvikkeeksi, joiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista.


Share:
Similar articles