Article 19 September 2017

Ympäristöoikeudessa nyt, 19. syyskuuta 2017

EU-parlamentin kanta hiilinielukysymykseen Suomen eduksi

EU-parlamentti hyväksyi Suomen kannalta positiivisen muutosesityksen ns. LULUCF-asetukseen, joka määrittelee miten metsien hakkuut ja kasvu huomioidaan jäsenmaiden hiilidioksidipäästöjen laskemisessa. Esityksen mukaan metsien hakkuita voidaan lisätä, kunhan metsien hiilinielut kasvavat tai pysyvät ennallaan vuoteen 2050 mennessä. Jos hakkuut olisi huomioitu Suomen kannalta epäedullisella tavalla, lisähakkuita olisi jouduttu kompensoimaan muilla sektoreilla, vaikka metsien vuotuinen kasvu olisi hakkuita suurempi.

Käytännössä muutos mahdollistaisi Suomelle ja muille metsäisille jäsenmaille hakkuiden merkittävän lisäämisen sekä biotalouden edistämisen, kunhan kestävästä metsänhoidosta huolehditaan. Parlamentin kanta ei ole välttämättä lopullinen, sillä asia käsitellään vielä jäsenmaiden ministerineuvostossa, joka muodostanee oman kantansa lokakuussa.

Ympäristönsuojelulakiin uusi kevyempi ilmoitusmenettely

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jolla ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin uusi kevyempi ja sujuvampi ilmoitusmenettely lupa- ja rekisteröintimenettelyjen rinnalle.

Ilmoitus tulisi kyseeseen, kun toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäiset, paikalliset tai niitä rajoitetaan erityislainsäädännöllä.

Lunastuslainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelu käynnistyy pian

Oikeusministeri Antti Häkkänen ilmoitti viime viikolla käynnistävänsä lunastuslainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelun.

Uudistamistarpeista annetuissa lausunnoissa korostuvat erityisesti täyden korvauksen periaate sekä menettelysäännösten uudistaminen.

Share:
Similar articles