Article 18 October 2017

Ympäristöoikeudessa nyt, 18. lokakuuta 2017

Ympäristöministeriön ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeistuksen suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallista soveltamista varten. BAT-päätelmät julkaistiin elokuun puolivälissä, ja tästä käynnistyi neljän vuoden määräaika, jonka kuluessa polttolaitosten ympäristöluvat on saatettava niiden mukaisiksi. BAT-päätelmissä on esitetty sekä alan parhaat käyttökelpoiset tekniikat että sallitut päästötasot.

Sekä lupa- ja valvontaviranomaisten että alan toimijoiden tueksi laaditussa ohjeistuksessa keskitytään käytännön soveltamisessa oletettavasti esiin tuleviin ongelmiin ja otetaan kantaa esimerkiksi monien määritelmien sisältöön, kuten mikä katsotaan pääasialliseksi toiminnaksi ja mitä tarkoitetaan laitoksen normaalitoiminnalla. Lisäksi ohjeistusta on annettu esimerkiksi BAT-poikkeuksen hakemiseen.

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu luomutuotannosta ja luomutuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen tulkinnasta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi viime viikolla mielenkiintoisen päätöksen luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen tulkinnasta.

Asetus vapauttaa "suoraan loppukuluttajalle" luomutuotteita myyvät tuottajat velvollisuudesta hakeutua alan valvontajärjestelmään. EUT katsoi, että tällaisesta suoramyynnistä on kyse silloin, kun myyntihenkilöstö ja loppukuluttaja ovat fyysisesti läsnä samanaikaisesti. Käytännössä siis verkko- ja muu etämyynti eivät tule kyseeseen.

Share:
Similar articles