Article 15 February 2018

Ympäristöoikeudessa nyt, 15. helmikuuta 2018

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus vireille

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistää MRL:n kokonaisuudistuksen keväällä 2018. Uudistuksen taustalla on muun muassa professori Ari Ekroosin johdolla laadittu selvitys maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamisesta, joka julkaistiin helmikuussa. Uudistuksen on arvioitu valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä.

Uudistuksen on suunniteltu muuttavan kaavoituksen kaksitasoiseksi. Kunnat ja maakunnat voisivat laatia maankäytön yleissuunnitelmia, ja alueiden yksityiskohtainen suunnittelu järjestettäisiin kuntien laatimilla kehittämissuunnitelmilla. Myös yksityiset tahot voisivat laatia kehittämissuunnitelmia. Uudistuksella tavoitellaan myös maankäytön suunnittelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja prosessien digitalisoitumista. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen järjestelmä, joka ulottuisi strategisesta suunnittelusta toteutuksen kautta ylläpitoon.

Helsingin uusi osayleiskaava osin lainvastainen

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin yleiskaavan osin lainvastaisena. Hallinto-oikeus katsoi ettei Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi ollut esitetty maakuntakaavan edellyttämiä perusteita. Yleiskaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella ei ollut edellytyksiä arvioida valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista eikä liikenteen järjestämiselle asetettuja vaatimuksia. Yleiskaava todettiin myös eräiltä muilta osin lainvastaiseksi ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi samalla myös Vartiosaaren osayleiskaavan lainvastaisena.

Hallituksen esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta eduskunnalle

Hallituksen esitys kolmiulotteisia (3D) kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi on annettu 1. helmikuuta 2018 pitkällisen odotuksen jälkeen. HE muuttaisi kiinteistönmuodostamislakia niin, että vastedes uutena vaihtoehtona olisi 3D-kiinteistö, joka ulottuisi maanpinnan ylä- ja alapuolelle. 2D-kiinteistö olisi edelleen pääsääntö, eikä uudistus muuta olemassa olevaa kiinteistöjärjestelmää kolmiulotteiseksi. Jatkossa suurten ja monitasoisten tilakokonaisuuksien kiinnitys ja panttaus tulisivat helpottumaan. Lainmuutoksen on tarkoitus astua voimaan 1. elokuuta 2018.

Share:
Similar articles