Article 1 March 2018

Ympäristöoikeudessa nyt, 1. maaliskuuta 2018

Saksan korkein hallinto-oikeus: Kaupungit saavat halutessaan asettaa dieselautoille ajokieltoja

Saksan korkein hallinto-oikeus päätti tiistaina 27. helmikuuta, että kaupungit saavat asettaa alueellisia tai tiekohtaisia kieltoja dieselautoille, eivätkä kiellot siten edellytä liittovaltiotasoista sääntelyä. Päätösten taustalla ovat kahden osavaltion hallinto-oikeuksien päätökset, jotka velvoittivat Düsseldorfin ja Stuttgartin kaupunkeja saattamaan ilmansuojelumääräyksensä sille tasolle, etteivät kaupungit jatkuvasti ylittäisi typen oksidien raja-arvoja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei itsessään vielä aseta ajokieltoja, mutta Stuttgartissa jo harkitaan niitä Euro-6-päästöluokkaa vanhemmille dieselautoille. Päätöksen vaikutuksia on syystäkin arvioitu kauaskantoisiksi, sillä jo yksin Saksassa on noin 60 kaupunkia, joita typpioksidiongelma koskee. Kieltojen täytäntöönpano sen sijaan ei ole ongelmatonta, sillä se vaatisi esimerkiksi poliisin tunnistavan eri autojen päästöluokat.

KHO katsoi Hanhikiven maisematyöluvat lainmukaisiksi

Pro Hanhikivi ry:n valitukset Hanhikivenniemen maisematyöluvasta on hylätty myös KHO:ssa. Jonkin verran julkisuutta saanut maisematyölupa ja aloittamisoikeus mahdollistivat lähes sadan hehtaarin avohakkuut ennen luvan lainvoimaisuutta.

KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jossa oli todettu, että vaikka avohakkuu muuttaakin merkittävästi alueen maisemaa, ei sen voida katsoa turmelevan maisemakuvaa maankäyttö- ja rakennuslain kieltämällä tavalla. Syynä tähän oli, että alue on lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu ydinvoimalaitokselle ja maiseman muuttuminen on siten kaavoituksessa huomioitu.

Share:
Similar articles