Article 22 September 2023

M&A-praktiikkamme webinaarissa ennakoitiin transaktiovolyymin kasvua

M&A-praktiikkamme 19.9. järjestämä "M&A-markkina aukesi jo - etkö huomannut?" -webinaari kokosi linjoille sankoin joukoin kuuntelijoita. Webinaarin aikana asiantuntijapaneeli keskusteli M&A-markkinan nykytilasta, havaittavissa olevista trendeistä ja tulevaisuudennäkymistä. Kokosimme tähän artikkeliin yhteenvedon paneelikeskustelusta.

Paneelikeskustelua johti Managing Partnerimme Mårten Knuts, joka testautti M&A-asiantuntijoista koostuvalla paneelilla teesejään transaktiomarkkinan tilasta. Panelisteihin kuuluivat Verdanen Partner Janne Holmia, Carnegien Head of Investment Banking Tommi Kaltio, VR-Yhtymän Head of M&A Anne Virkkunen sekä Krogeruksen M&A-praktiikan vetäjä Marcus Möller.

Nykyinen makrotilanne heijastuu vahvasti M&A-markkinaan

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana transaktiovolyymit ovat kasvaneet, ja erityisesti vuosi 2021 oli huippuvuosi M&A-transaktioiden osalta. Tällä hetkellä transaktiovolyymi ei kuitenkaan vastaa aiempaa tasoa, vaan volyymi on selkeästi aiempien vuosien kehitystä jäljessä. M&A-aktiviteetti koostuu tällä hetkellä suureksi osaksi yrityskentän strategisista transaktioista, minkä lisäksi pääomasijoittajat toteuttavat pienemmän osuuden transaktioista.

Nykyinen makrotilanne selittää osittain heikompaa markkina-aktiivisuutta. Inflaatiolla on suora vaikutus korkoihin ja sitä kautta myös transaktiomarkkinaan, jossa korkoympäristö ja inflaatio vaikuttavat eri toimijoiden positioitumiseen ja hillitsevät taloudellista aktiviteettia. Transaktioita tehdään aiempaa vähemmän ja harkitummin, minkä lisäksi due diligence -vaiheessa arvioidaan yhä tarkemmin, miten kohteen kustannusrakenteita hallitaan, miten inflaatio vaikuttaa kohteeseen, millainen markkina-asema kohteella on ja miten yhtiö voi vaikuttaa siihen.

Toimijoiden riskinottohalukkuus onkin makrotilanteen takia aiempaa matalampi. Inflaation ja korkotilanteen myötä transaktioiden riskejä pohditaan syvemmin, minkä lisäksi kassavirta on noussut merkittäväksi tekijäksi transaktioiden arvioinnissa. Aiemmin kasvua haettiin melkeinpä "hinnalla millä hyvänsä". Samanaikaisesti markkina on muuttunut haastavammaksi ja monimutkaisemmaksi, sillä projekteissa pitää ottaa huomioon esimerkiksi ympäristövaikutukset, kyberturvallisuusriskit sekä tekoälyn vaikutukset erityisesti ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinoilla.

Millaisia trendejä markkinassa on tällä hetkellä havaittavissa?

Yksi tämän hetken suosituimmista transaktiotyypeistä on carve-outit, jotka eivät ole niin alttiita markkinatilanteen muutoksille. Yritysstrategiat muuttuvat markkinoiden muuttuessa, mikä luo toimijoille tarvetta tarkastella portfoliotaan ja tehdä siihen muutoksia. Hyviä esimerkkejä tämänkaltaisista transaktioista ovat Sammon ja Mandatumin jakautuminen sekä Handelsbankenin Suomen vakuutusliiketoiminnan myynti Fennialle. Muita erottuvia transaktiotyyppejä ovat poikkeuksellisen vahvat kasvutarinat, jotka houkuttelevat paljon ostajaehdokkaita sekä spin-off-transaktiot ja jakautumiset. Samalla markkinoiden kiertonopeus on aiempaa nopeampi ja esimerkiksi erilaiset rahastot kierrättävät ostamiaan yhtiöitä nopeammin, jos myynnistä on luvassa hyvä tuotto.

Yksi merkittävä muutos tämänhetkisessä markkinatilanteessa on, ettei markkinassa pääsääntöisesti ole suuria huutokauppaprosesseja tai dual track -projekteja makrotilanteen vuoksi, vaan potentiaalisten ostajien kanssa käydään suoria kahdenkeskeisiä keskusteluja. Markkina onkin polarisoitunut kahden ääripään välille, jossa toisessa päässä ovat perinteisemmät prosessit ja kahdenkeskiset keskustelut, ja toisessa päässä poikkeuksellisen vahvat kasvutarinat, jotka herättävät aiempaa enemmän kiinnostusta myös kansainvälisesti. Tällaiset kasvutarinat ovat viime aikoina houkutelleet myös aggressiivisia ostajia, jotka pyrkivät viemään tarjousprosessin maaliin jo ennen tarjousten varsinaista määräaikaa. Krogerus on neuvonut esimerkiksi Nomentian, Hostawayn ja Epassin yrityskaupoissa, jotka ovat esimerkkejä tällaisista kasvutarinoista.

Transaktiomäärien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa

M&A-markkinan pinnan alla kuplii hiljaisemmasta ajanjaksosta huolimatta. Maailma ja M&A-markkina muuttuvat koko ajan monimutkaisemmaksi, mikä lisää tarvetta M&A-toiminnalle tulevaisuudessa, sillä kasvua ei saada markkinoilla enää samalla tavalla luonnollisin keinoin, vaan sitä pitää hakea transaktioiden kautta.

Panelistien arvion mukaan markkinan trendi on tällä hetkellä varovaisesti kasvava: markkinassa on käynnissä niin sanottu siirtymäkausi, jolloin yritykset reflektoivat toimintaansa, ja kun eri toimijoiden valuaatio-odotukset kohtaavat, markkinassa alkaa tapahtua. Arvioiden mukaan korkohuippu on pian saavutettu, jolloin markkinoiden ennustaminen 12 kuukauden päähän on helpompaa, mikä luo luottamusta markkinoiden kehittymisestä eri toimijoiden keskuudessa. Myös pääomasijoittajilla on globaalisti paljon pääomaa, joka on tulossa markkinoille, vaikka tarkkaa ajankohtaa ei tällä hetkellä pystytä ennustamaan. Samaan aikaan pääomasijoittajien exit-paine tulee kasvamaan.

"Loistavat panelistimme saivat tehtäväkseen kertoa, mistä tulisimme juttelemaan vuoden kuluttua, kun taas tapaamme. Näkemys oli yhteneväinen - kiihtyvällä tahdilla tehdyistä transaktioista tulisi silloin riittämään juttua, sillä kevään markkina oli rauhallisuudessaan epätavanomainen. Tulevan vuoden matkalle odotetaan kuitenkin myös niitä yllätyksiä, jotka aitojen yllätysten lailla eivät ole etukäteen ennustettavissa"
, kiteyttää Mårten.

Ota yhteyttä M&A-praktiikkaamme, mikäli markkinatilanne mietityttää sinua tai haluat keskustella webinaarin aiheesta!

Share:
Similar articles