Article 15 December 2023

Krogeruksen tekijänoikeudellinen vuosikatsaus 2023

Krogeruksen kolmas tekijänoikeudellinen vuosikatsaus on nyt julkaistu.

Teoksen tarkoituksena on alusta alkaen ollut tarjota lukijoille tiiviissä muodossa katsaus tuoreimpaan tekijänoikeudelliseen oikeuskäytäntöön. Näin on myös tänä vuonna: olemme koonneet tähän vuosikatsaukseen sekä relevantit kotimaiset tekijänoikeudelliset tuomioistuinratkaisut että Euroopan unionin tuomioistuimen tekijänoikeudelliset ratkaisut kuluneen vuoden ajalta seurattuna lokakuun puoliväliin asti. Lisäksi mukana on muutamia poimintoja ajankohtaisesta ulkomaisesta oikeuskäytännöstä ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoista, joilla on oma merkittävä roolinsa tekijänoikeudellisen tulkintakäytännön muovaajana Suomessa, erityisesti kotimaisten tuomioistuinratkaisujen määrän ollessa useimpina vuosina varsin alhainen.

Tekijänoikeudellista oikeuskäytäntöä onkin määrällisesti tänä vuonna jonkin verran edellisvuotta vähemmän, ja etenkin Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisujen määrä jää selvästi edellisvuosia alhaisemmaksi. Yksiselitteistä syytä tällä ei ole nähtävissä, eikä kyse varmastikaan ole siitä, etteikö tekijänoikeuden peruskysymysten saralla edelleen riittäisi runsaasti tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Kyse saattaa olla vain tilastollisesta poikkeamasta ja onkin luultavaa, että ratkaisujen määrä tulee taas seuraavina vuosina kasvamaan, etenkin jos ja todennäköisesti kun unionin jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuimissa sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa päästään arvioimaan DSM-direktiivin säännösten tulkintaa.

Aihealue, jonka voi jo nyt ennakoida aiheuttavan mielenkiintoisia tekijänoikeudellisia pulmia myös tuomioistuimille, on tekoäly ja tekoälyavusteisesti aikaansaadut teokset sekä niiden lähdeaineistot. Tänä vuonna tämä trendi ei vielä näy, mutta oletettavaa on, että tämän aihepiirin kysymyksiä tullaan tulevina vuosina ratkomaan myös eurooppalaisissa tuomioistuimissa. Olemme kuitenkin nostaneet tämän vuoden painokseen mukaan kaksi yhdysvaltalaista ratkaisua tältä alueelta ennakoimaan tulevaa.

Toimituskunta ottaa jälleen mielellään vastaan kommentteja ja palautetta tästä kolmannesta painoksesta.

Toimitus: Kalle Hynönen, Aleksi Yli-Houhala, Maria Lilius, Annaleena Hakala, Anni Sofia Kivi-Koskinen, Riku Toivio

Lue katsaus tästä

Share:
Similar articles