Article 23 December 2022

Krogeruksen tekijänoikeudellinen vuosikatsaus 2022

Krogeruksen toinen tekijänoikeudellinen vuosikatsaus on nyt julkaistu. Katsauksessa on käsitelty kotimaista ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä loppukesästä 2021 syksyyn 2022. Kuten edellisenä vuonna, myös tällä kertaa tavoitteemme on antaa lukijalle yleiskuva mielestämme keskeisimmästä tekijänoikeudellisesta oikeuskäytännöstä kuluneen noin vuoden ajalta. Ratkaisujen valinnat ja niistä tehdyt tulkinnat ovat kirjoittajien omia.

Kotimaisten tuomioistuinratkaisujen ohella olemme nostaneet tänäkin vuonna mukaan muutaman mielestämme kiinnostavan tekijänoikeusneuvoston lausunnon. Vaikka neuvoston lausunnot eivät olekaan sitovia, on niillä huomattava käytännön painoarvo, ja rajallisen tuomioistuinkäytännön ohella ne ovat omiaan selventämään pistemäisesti haastavia tekijänoikeuden tulkintakysymyksiä. Kotimaisen ratkaisukäytännön osalta huomionarvoista on myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöjen määrä suhteutettuna pienehköön markkinaoikeusratkaisujen määrään: tämä osoittanee osaltaan tekijänoikeuden haastavuutta ja tulkintakysymysten monimutkaisuutta.

Marraskuussa 2022 DSM-direktiivin kansallinen implementaatio on vastoin odotuksia edelleen kesken. Tämän työn loppuunsaattaminen ja kansallisesti voimaan saatettavien säännösten käytännön soveltaminen tulevat olemaan tulevan vuoden aikana tekijänoikeuden kanssa työskentelevien erityisen huomion kohteena.

Toimituskunta ottaa jälleen mielellään vastaan kommentteja ja palautetta tästä toisesta painoksesta.

Lue kirjanen tästä

Share:
Similar articles