Krogeruksen Datakoulu 2024

Suosittu Datakoulu-koulutussarjamme saa jatkoa. EU:n laaja dataregulaatiouudistus on loppusuoralla ja sääntelyn voimaantuloon on syytä alkaa valmistautua viimeistään nyt, sillä uudet säännöt vaikuttavat niin yritysten tuotekehitykseen, tekoälyratkaisujen käyttöön kuin sopimuskäytäntöihin.


Kevään webinaarisarjassamme keskitytään säädöspaketin vaikutuksiltaan laajimpiin säädöksiin, Data Actiin ja tekoälyasetukseen. Data Act on tullut voimaan ja sen soveltaminen alkaa 12.9.2025 ja myös tekoälyasetuksen lopullinen teksti on valmistumassa alkuvuoden aikana.

Konsepti on aiemmilta vuosilta tuttu: jokaisessa tunnin webinaarisessiossa syvennytään yhteen aiheeseen kerrallaan käytännön esimerkkien kautta. Tällä kertaa emme enää käy läpi sääntelyn perusteita, vaan keskitymme Data Actin ja tekoälyasetuksen vaikutuksiin ja niihin valmistautumiseen konkreettisten esimerkkien kautta.

Puhujina kuullaan Head of Technology, Data & IP, Partner, CIPP/E Kalle Hynöstä, Partner Elect, CIPP/E Pessi Honkasaloa, Senior Associate, CIPP/E, CIPM, FIP Saara Leinoa, Senior Associate Alexander Bützowia, Senior Associate Iiris Rantasta, Associate Annaleena Hakalaa, Associate Aleksi Yli-Houhalaa, Associate Maria Liliusta ja Associate Laura Oivaa.

Ke 6.3. klo 14–15 | Data Act: Roolit ja tietosuoja

Data Actin soveltaminen perustuu keskeisten käsitteiden ja roolien ymmärtämiseen. Erityisesti roolit (datan haltija, käyttäjä, kolmas osapuoli) voivat olla vaikeasti hahmottuvia, mutta niiden tunnistaminen on välttämätöntä, jotta säädöksen noudattaminen on mahdollista. Hahmottelemme rooleja ja niistä aiheutuvia velvoitteita konkreettisten esimerkkien kautta.

Data Actin kanssa rinnakkain sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Käymme webinaarissa läpi näiden sääntelyiden yhteensovittamista ja soveltamista käytännön tilanteissa.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN


Ke 3.4. klo 14–15 | Data Act: Sopimukset ja liikesalaisuuksien suojaaminen

Data Act tulee vaikuttamaan laajasti yritysten välisiin sopimuskäytäntöihin: datan jakamisesta ja käytöstä sopiminen tulee pakolliseksi ja asetus sisältää pakottavia sopimuksia säänteleviä normeja, jotka tulee ottaa huomioon yritysten dataa koskevissa sopimuksissa.

Tutustumme myös alustavasti ensimmäisiin tietoihin komission laatimista datan jakamisen malliehdoista. Tämän lisäksi keskustelemme eräästä Data Actin valmistelun yhteydessä eniten huolta aiheuttaneista alueista: liikesalaisuuksien suojaamisesta datan luovutuksen yhteydessä. Arvioimme sääntelyn edellyttämiä toimenpiteitä yrityksille sekä sääntelyn vaikutuksia yrityksien liikesalaisuuksia koskeviin käytäntöihin.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN

Ke 24.4. klo 14–15 | AI Act: Miltä lopullinen teksti näyttää ja mitä se tarkoittaa?

Tässä jaksossa perehdymme tekoälyasetuksen lopulliseen tekstiin ja arvioimme lopputulosta. Eurooppalainen tekoälysääntely asettaa merkittäviä vaatimuksia jokaisen organisaation toimintaan, joka hyödyntää tai aikoo hyödyntää toiminnassaan - joko osana tuotettaan tai sisäisesti - tekoälyjärjestelmiä. Tekoälyjärjestelmän määritelmän ollessa laaja ja tekoälyasetuksen tullessa sovellettavaksi tietyiltä osin jopa kuuden kuukauden sisällä voimaantulosta, on valmistautuminen aloitettava nyt.

Tekoälyasetuksen vaatimukset ulottuvat datan laatuun, mallien rakentamiseen ja järjestelmän toiminnallisuuksiin ja toisaalta laajoihin informointivelvollisuuksiin. Käymme läpi tekoälyasetuksen keskeisimpiä tavoitteita ja velvollisuuksia erityisesti käyttöönottajan näkökulmasta ja etenemme webinaarin aikana käytännön toimenpiteisiin, jotka jokaisen tekoälyjärjestelmiä hyödyntävän organisaation olisi huomioitava päivittäisessä toiminnassaan jo nyt.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN

Ke 15.5. klo 14–15 | AI: Opetusaineisto, IP, tietosuoja

Webinaarisarjan viimeisessä jaksossa käännämme tarkastelun tekoälyasetuksen säädöstekstin ulkopuolelle ja arvioimme tekoälyjärjestelmien käyttöön liittyviä IPR- ja tietosuojakysymyksiä. Tekoälyn käyttöön liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset ovat vielä suurelta osin ratkaisematta, eikä oikeuskäytäntöä toistaiseksi ole. Avoin on niin kysymys tekoälyjärjestelmien kouluttamiseen käytettävän aineiston oikeuksista kuin toisaalta lopputulosten mahdollisesta immateriaalioikeudellisesta suojasta.

Perehdymme tässä jaksossa mm. vireillä olevaan äärimmäisen mielenkiintoiseen New York Times -oikeudenkäyntiin ja keskustelemme myös ensimmäisistä lisensointiratkaisuista tällä alueella. Lisäksi tarkastelemme tekoälyjärjestelmien käyttöön liittyviä tietosuojakysymyksiä – henkilötietojen käsittely, automatisoitu päätöksenteko, läpinäkyvyys jne. – suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN

Ota yhteyttä

Jos sinulla on mitään kysymyksiä webinaareihin liittyen, olethan yhteydessä.

Hanna Ulkuniemi
Event Marketing Specialist

Krogerus
hanna.ulkuniemi@krogerus.com

+358 40 123 9151
Krogeruksen Technology, Data & IP -praktiikan asiantuntijat
Partner Elect
Senior Associate
Senior Associate
Senior Associate
Associate
Associate
Share: