Article 16 November 2023

Krogeruksen Insolvenssi-iltapäivä 2023 keskittyi talousnäkymiin ja yrityssaneerauslain muutoksiin

Krogeruksen perinteinen Insolvenssi-iltapäivä järjestettiin 9.11. Valkoisessa Salissa Helsingissä. Insolvenssi-iltapäivä kokoaa vuosittain insolvenssiasiantuntijoita yhteen keskustelemaan ajankohtaisista talouteen liittyvistä kysymyksistä sekä insolvenssilainsäädännön muutoksista.

Tällä kertaa seminaari painottui Suomen, euroalueen ja Yhdysvaltojen taloustilanteen ja talouden tulevaisuuden näkymien käsittelemiseen. Iltapäivän aikana käytiin läpi muun muassa arvioita inflaatiokehityksestä ja korkonäkymistä, minkä lisäksi esillä olivat sopimussitovuuteen liittyvät muutokset yrityssaneerauslaissa.

Seminaarin avasi insolvenssipraktiikkamme osakas Jarmo Makkonen, jonka jälkeen konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen antoi Konkurssiasiamiehen toimiston ajankohtaiskatsauksen. Seuraavaksi Työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius kävi läpi talouden näkymiä vuoteen 2024 muun muassa korkotasojen, BKT:n kehittymisen, inflaation ja taantumariskin kautta.

Seminaarin loppupuolella Lapin yliopiston insolvenssioikeuden yliopistonlehtori Anssi Kärki kertoi yrityssaneerauslain muutoksista sopimussitovuuteen nähden. Puheenvuoron keskiössä oli yrityssaneerauslakiin tullut muutos, joka koskee saneerauksessa olevan yhtiön oikeutta irtisanoa sopimussuhteita osana välttämättömiä saneeraustoimenpiteitä. Iltapäivän päätteeksi lavalle astui Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto puheenvuorollaan "Kuinka kauan talouden vastatuuli jatkuu?". Puheenvuorossaan Murto käsitteli muun muassa kasvaneita konkurssimääriä, inflaatiota ja korkojen nousua sekä euroalueen teollisuuden näkymiä.

"Insolvenssimenettelyiden määrä on tänä vuonna kasvanut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mikä painottui myös Insolvenssi-iltapäivän puheenvuoroissa. Nopea korkojen nousu ja inflaation kasvu ovat yhdessä aikaansaaneet tilanteen, jossa taseeltaan heikossa taloudellisessa kunnossa olevat yhtiöt eivät enää kykene selviytymään lisääntyneistä rahoituskustannuksista ja muista velvoitteistaan. Hintojen ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet merkittävästi myös yksityiseen kulutukseen sitä vähentävästi. Yksityistalouksien varovaisuus tehdä uusia hankintoja näkyy erityisesti asuntokaupassa ja sitä kautta rakentamisessa", tiivistää Jarmo Makkonen.

Lämmin kiitos kaikille puhujille ja osallistujille onnistuneesta tapahtumasta ja vilkkaista keskusteluista! Löydät lisää tietoa tapahtumasta Insolvenssi-iltapäivän sivuilta.

Share:
Similar articles