Article 7 September 2023

Krogeruksen Datasymposium 2023 auttaa yrityksiä valmistautumaan EU:n datasääntelykokonaisuuteen – varmista paikkasi tapahtumaan nyt!

Datan sääntely on Euroopassa ennennäkemättömässä murrostilassa. Keskiviikkona 25.10.2023 järjestettävä Datasymposium keskittyy EU:n esittämään Big Five -datasääntelykokonaisuuteen ja syventyy sen käytännön vaikutuksiin yritysten näkökulmasta.

Ilmoittaudu mukaan 10.10. mennessä

1. Mikä Krogeruksen Datasymposium 2023 on?

Lasipalatsin Bio Rexissä 25.10.2023 järjestettävä Datasymposium on yksi Suomen suurimmista datan sääntelyyn ja hyödyntämiseen keskittyvistä tapahtumista. Tapahtumassa syvennytään yritysten näkökulmasta datasäädökseen ja tekoälyasetukseen, jotka kuuluvat EU:n esittämään Big Five -datasääntelykokonaisuuteen.

Tapahtuman aikana yritysmaailman ja julkissektorin huippuasiantuntijat vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä vaikutuksia datasäädöksellä ja tekoälyasetuksella on yritysten toimintaan? Mitä yritysten tulee huomioida liikesalaisuuksien suojelemisessa, kun vaatimukset datan jakamisesta kasvavat? Entä millaisia haasteita tietosuojan ja dataregulaation rajapintojen osalta on tulossa?

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille datan sääntelystä ja hyödyntämisestä kiinnostuneille. Se sopii erityisesti strategisen päätöksenteon, juridiikan tai dataan liittyvien johto- ja kehittämistehtävien parissa työskenteleville henkilöille sekä henkilöille, jotka haluavat pysyä kartalla pitkään työstetyn lainsäädännön nykytilanteesta. Datasymposium järjestetään yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa. Löydät tapahtuman koko ohjelman ja puhujat Datasymposiumin sivuilta.

2. Miksi Datasymposium 2023 järjestetään ja miksi siihen kannattaa osallistua?

Datasymposium pyrkii auttamaan yrityksiä valmistautumaan EU:n esittämiin sääntelymuutoksiin suodattamalla sääntelytulvasta yritysten kannalta merkittävimmät muutokset, konkretisoimalla niiden käytännön vaikutuksia ja tuomalla esille mahdollisia haasteita muutosten soveltamisessa.

Datasäädös ja tekoälyasetus ovat kumpikin tällä hetkellä trilogivaiheessa. Mikäli trilogit saadaan kaikkia osapuolia tyydyttävään tulokseen, saavat uudet säädökset lopullisen muotonsa, ja siirtymäaika uuteen sääntelyyn alkaa. Yritysten on siis syytä alkaa valmistautumaan muutoksiin jo nyt – osallistumalla Datasymposiumiin pääset tässä prosessissa alkuun!

3. Mistä EU:n datasääntelykokonaisuudessa on kyse?

Euroopan komission esittämä datasääntelykokonaisuus pyrkii luomaan Euroopan unioniin yhteiset säännöt datan käyttämiseen, jakamiseen ja saatavuuteen liittyen. Muutosten avulla pyritään suojelemaan kuluttajien oikeuksia, lisäämään luottamusta datan käyttöä ja valvontaa kohtaan, vahvistamaan yritysten kilpailukykyä sekä lisäämään innovointimahdollisuuksia. Sääntelymuutokset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti siihen, miten yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää niiden toiminnassa syntyvää dataa, miten datan käytöstä voidaan sopia ja miten tekoälyä käytetään.

4. Millaisia yrityksiä sääntelymuutokset koskevat?

Sääntelymuutokset tulevat koskettamaan suurinta osaa yrityksistä jossain muodossa; joko yrityksen liiketoiminnan tai käytössä olevien työkalujen ja laitteiden kautta. Tekoälyasetus koskee kaikkia yrityksiä, jotka käyttävät tai valmistavat tekoälyjärjestelmiä, joihin kuuluisivat esimerkiksi GPT4-pohjaiset työkalut, tekoälypohjaiset HR-järjestelmät sekä monet pankkien ja vakuutusyhtiöiden käyttämistä luottokelpoisuuden arvioinnin työkaluista. Datasäädös puolestaan koskee kaikkia yrityksiä, jotka valmistavat tai käyttävät fyysisiä laitteita, jotka keräävät dataa. Esimerkiksi teollisuuden automaatio, valmistava teollisuus ja logistiikka käyttävät tällaisia laitteita muun muassa teollisuuslinjastoissa, nostokurjissa, laivoissa ja lentokoneissa.

5. Miten sääntelykokonaisuus tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan yrityksiin?

EU:n datasääntelykokonaisuus tuo mukanaan muutoksia yritysten toimintaan esimerkiksi kasvavan dokumentaation, informointivelvoitteiden sekä erilaisten datan hallinta- ja seurantatehtävien muodossa.

Sääntelymuutoksilla voi olla teknologia- ja datayrityksissä vaikutuksia jopa yrityksen liiketoimintamalliin ja ansaintalogiikkaan. Yksi datasäädöksen keskeisistä muutoksista on, että yritysten tulee käyttäjän pyynnöstä luovuttaa laitteen tuottamaa dataa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, mikä voi suoraan tai välillisesti tarkoittaa jopa ongelmallisia tilanteita liikesalaisuuksien kannalta. Tämä luo uudenlaisia tarpeita suojella liikesalaisuuksia, ja aiheuttaa muutoksia esimerkiksi laitteen huoltomarkkinoihin, sillä valmistajalla ei voi jatkossa olla yksinoikeutta sen omien laitteiden tuottamaan dataan.

Sääntelymuutokset johtavatkin etenkin teknologiayrityksissä mittaviin investointeihin ja uudenlaisiin resursointitarpeisiin. Massiivisten datamäärien ymmärtäminen, hallinnointi, dokumentointi ja seuranta tulevat vaatimaan toiminnassaan dataa tuottavilta yrityksiltä esimerkiksi uudenlaisten toimintojen perustamista tai olemassa olevien toimintojen muokkaamista, datan jakamiseen keskittyvien infrastruktuurien luomista sekä uudenlaisia tapoja suojella ja merkitä liikesalaisuuksia suurista datamassoista.

Laajamittaisten vaikutusten takia uuteen sääntelyyn onkin syytä perehtyä mahdollisimman ajoissa. Osallistumalla Datasymposiumiin pääset prosessissa käyntiin. Lue lisää tapahtuman ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan 10.10. mennessä Datasymposiumin sivuilta!

Share:
Similar articles