Share
Article 15 November 2017

Kemikaaliviraston päätökset eivät ole kiveen hakattuja

Anna Roubier writes about the European Chemicals Agency's Board of Appeal (Kemikaaliviraston päätökset eivät ole kiveen hakattuja) in an article for the Finnish Chemical Magazine (Kemia-lehti). (available only in Finnish)

Read the entire article: Kemikaaliviraston päätökset eivät ole kiveen hakattuja.

Share:
Similar articles