Krogeruksen Tietosuojakoulu

Tietosuoja-asetusta on sovellettu kohta kolme vuotta. Tässä ajassa tietosuoja-asioiden merkitys on kasvanut huomattavasti ja vaatimukset käytännön osaamiselle ja yksityiskohtaisuudelle tietosuojakysymyksissä ovat korostuneet.

Krogeruksen Tietosuojakoulussa keskitymme käytännönläheisesti kolmeen tietosuojan kruununjalokiveen tietosuoja-asiantuntijoidemme ja kyberturvayhtiö Nixun asiantuntijoiden johdolla: vaikutustenarviointiin, profilointiin sekä tietoturvaloukkauksiin. Koulu toteutetaan kolmen kerran webinaarisarjana siten, että aiheita käsitellään sekä teknisestä että juridisesta näkökulmasta. Webinaarit ovat tunnin mittaisia, itsenäisiä kokonaisuuksia, eli voit osallistua jokaiseen tai vain haluamiisi moduuleihin. Suosittelemme kuitenkin osallistumaan koko webinaarisarjaan.

Ke 21.4. klo 14-15 | Vaikutustenarviointi (DPIA)

Kevään ensimmäisessä Tietosuojakoulussa käydään läpi vaikutustenarviointiin liittyviä kysymyksiä erityisesti uuden tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistusluonnoksen ja julkaistun työkalun avulla. Vaikutustenarviointia pidetään yhtenä tärkeimmistä osoitusvelvollisuuden tavoista, mutta samalla raskaana ja turhan teoreettisena työkaluna yksittäisiin tilanteisiin. Ikuisuuskysymys on myös, tulisiko vaikutustenarvioinnin kuvastaa ideaalitilannetta vai tosiasiallista asioiden tilaa. Koulutuksessa annetaan paitsi selkeitä vinkkejä vaikutustenarvioinnin laatimiseen, käydään lisäksi läpi eri keinoja ja toimenpiteitä, joilla vaikutustenarvioinnissa tunnistettuja riskejä voidaan hallita ja lieventää.

Pyydä tallenne

Ke 5.5. klo 14-15 | Profilointi ja seuranta

Muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttämiseen vaaditaan suostumus. Mitä ovat ei välttämättömät evästeet, seurantapikselit tai fingerprinting? Missä menee asiakastietojen ja verkkosivujen keräämien tietojen käytön rajat? Tietosuojakoulun toisessa osiossa Nixun kyberturva-asiantuntija kertoo käytetyimmistä seurantateknologioista, jotka ovat käytössä esimerkiksi verkkosivuilla ja sähköpostiviestinnässä. Koulutuksessa kerrotaan, kuinka tällaisia seurantateknologioita voidaan käyttää tietosuoja-asetus ja sähköisen viestinnän tietosuoja huomioiden. Lisäksi tarkastellaan miten asiakastietoja ja verkkosivujen keräämiä tietoja saadaan käsitellä. Viimeiseksi luodaan katsaus profilointiin ja sen tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Pyydä tallenne

Ke 19.5. klo 14-15 | Tietoturvaloukkaukset

Suurin työ tietoturvaloukkauksiin varautuessa tehdään ennakoivasti, mutta organisaation on kyettävä toimimaan nopeasti ja tehokkaasti tietoturvaloukkauksen tapahduttua. Kevään viimeisessä Tietosuojakoulussa Krogeruksen ja Nixun asiantuntijat tarjoavat ajatuksia yli tietosuoja-asetuksen artiklojen siitä, miten tietoturvaloukkaustilanteessa on toimittava. Tietoturvaloukkaus on kriisi sekä sen kohteeksi joutuneelle organisaatiolle että niille yksityishenkilöille, joiden henkilötietoja on loukattu. Tietosuojakoulu tarjoaa ajatuksia ja huomioita siitä, millaiset yksityiskohdat voivat nousta tärkeään asemaan nopeutta vaativassa tilanteessa.

Ilmoittaudu webinaariin

Tervetuloa Krogeruksen Tietosuojakouluun!

Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, löydät tietosuojaselosteestamme.

Share: