Krogeruksen Tietosuojakoulu

Ei kevättä ilman Tietosuojakoulua. Suosittu koulutussarjamme saa jatkoa! Tietosuojakoulussa opitaan tällä kertaa datan jatkohyödyntämisestä ja häiriötilanteiden hoitamisesta.

Puhujina kuullaan tälläkin kertaa Head of TMT&IP, partner, CIPP/E Kalle Hynöstä sekä Senior Associate, CIPP/E, CIPM, FIP Saara Leinoa. Muut puhujat ilmoitetaan myöhemmin. Kuten aikaisemminkin, tarkoitus on tarjota mahdollisimman pitkälle jalostettua tietoa tietosuojakysymyksistä.

Ti 3.5. klo 14-15 | Datan jatkohyödyntäminen

Kevään ensimmäisessä tilaisuudessa keskustellaan datan jatkohyödyntämisestä. Tiedon jalostaminen ja tiedosta tehtyjen johtopäätösten käyttäminen muihin tarkoituksiin on mm. markkinoinnin perusedellytyksiä. Tietosuojalainsäädäntö ja enenevissä määrin myös muu EU:n digitaalista maailmaa käsittelevä lainsäädäntö on kuitenkin asettanut tarkemmat edellytykset tiedon käyttämiselle. Koulutuksessa käymme läpi erityisesti yhtiön keräämän ja omiin tarkoituksiinsa käsittelemän tietojen käsittelyä muihin sisäisiin tarkoituksiin sekä tiedon luovuttamista muille kuin sisäisille toimijoille.

Ilmoittaudu webinaariin

Ke 25.5. klo 14-15 | Tietoturvaloukkaukset

Luvassa on tiukkaa asiaa tietoturvaloukkauksen selvittämisestä ja erityisesti sen jälkimainingeista. Keskustelussa perehdytään erityisesti tietoturvaloukkauksesta aiheutuvaan kriisiin ja sen hallintaan

Ilmoittaudu webinaariin

Ke 15.6. klo 14-15 | Tietosuojalitigaation maailma

Vielä ennen kesälomia Tietosuojakoulu perehtyy tietosuojalitigaation maailmaan. Hallintoprosessin lisäksi tutustumme case-esimerkkeihin maailmalta, jossa siviilikanteessa on kyse tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Keskustelussa mukana myös Krogeruksen riidanratkaisutiimin juristit.

Ilmoittaudu webinaariin

Tervetuloa Krogeruksen Tietosuojakouluun!

Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, löydät tietosuojaselosteestamme.

Share: