Krogeruksen Tavaramerkkitunti

Krogeruksen Tavaramerkkitunnilla keskitymme ajankohtaisiin tavaramerkkiasioihin ja tänä keväänä erityisesti salkun tehokkaaseen hallintaan, ajankohtaiseen oikeuskäytäntöön ja brändien lisensointiin. Tavaramerkkitunti toteutetaan kolmen kerran webinaarisarjana ja aiheita tullaan käsittelemään käytännön esimerkkien kautta.

Webinaarien tallenteet ovat katseltavissa alta.

Ke 9.2. klo 14-15.15 | Tavaramerkkisalkun tehokas hallinta: tasapainottelua riittävän suojauksen ja käyttöpakon välill

Kevään ensimmäisellä Tavaramerkkitunnilla puhumme tasapainosta tavaramerkkisalkun hallinnassa: turhia merkkejä ei kannata suojata eikä pitää suojattuna ja jos merkkejä ei käytä tai niitä käytetään väärin, ne saatetaan menettää. Toisaalta avainbrändien puutteellinen suojaus voi kostautua ja joskus "retrobrändit" saattavat uudelleen lanseerattuna osoittautua yllättävän arvokkaiksi.

Seminaarissa perehdytään case-esimerkkien kautta mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä käyttöpakko käytännössä tarkoittaa ja miten se pitäisi huomioida merkkien käytössä ja suojauksessa? Miksi käyttönäytön keräämisellä on merkitystä ja miten sitä tulisi tehdä? Miten eri merkkivariaatioita kannattaa suojata - vai kannattaako? Miten yli vuosikymmenien ikäinen retrobrändi herätetään uudelleen eloon ja mitä tämä tarkoittaa tavaramerkkisuojauksen kannalta?

Krogeruksen asiantuntijoiden Kalle Hynösen ja Maria Liliuksen lisäksi tilaisuudessa pitää puheenvuoron Cloetta Suomen markkinointijohtaja Hanna Korhonen.

Katso tallenne


Ke 2.3. klo 14-15 | Tuorein tavaramerkki- ja toiminimioikeudellinen oikeuskäytäntö

Toisella Tavaramerkkitunnilla käsittelemme viimeaikaista suomalaista tavaramerkki- ja toiminimioikeudellista oikeuskäytäntöä, sekä EU:n tuomioistuinten tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä. Nostamme esille tärkeimpiä ajankohtaisia oikeustapauksia ja syvennymme ratkaisujen oikeudellisiin kysymyksiin käytännönläheisellä tavalla. Ratkaisuissa käsitellään mm. toiminimen ja tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ja menettämistä, vilpillistä mieltä, hyvityksen määrittämistä tavaramerkkiloukkaustilanteissa sekä oikeuksien sammumista. Aiheita käsittelevät Krogeruksen asiantuntijat Kalle Hynönen, Liisa Ollberg ja Maria Lahdenranta

Katso tallenne

Ke 6.4. klo 14-15 | Tavaramerkkilisenssisopimuksen anatomia

Tavaramerkin lisensoinnin aloittamiseen liittyy paljon kysymyksiä ja huomioitavia asioita. Mitä hyvässä lisenssisopimuksessa pitäisi ainakin muistaa sopia? Mitkä kohdat ovat tyypillisesti hankalia? Entä mitä pitäisi muistaa siinä vaiheessa, kun lisensointi halutaan päättää?

Kevään viimeisellä Tavaramerkkitunnilla käymme läpi käytännön esimerkkien kautta tavaramerkin lisensointiin ja lisenssisopimuksen sisältöön liittyviä kysymyksiä. Syvennymme lisensoinnin hyötyihin ja riskeihin, lisenssin laajuuden määrittämiseen ja siihen, mitä asioita on tärkeä huomioida lisensoinnin päättyessä. Aihetta käsittelevät asiantuntijamme Kalle Hynönen, Maria Lilius ja Liisa Ollberg.

Katso tallenne

Share: