Oletko hakemassa meille Associate Traineeksi ja pohdit, mikä olisi sinulle sopivin tiimi, eli praktiikkaryhmä? Pyydämme hakulomakkeella valitsemaan 1-2 sinua eniten kiinnostavaa praktiikkaa ja perustelemaan meille valintasi. Haluamme auttaa sinua valinnassasi ja kertoa tässä jutussa tiimien työtehtävistä ja arjesta hieman tarkemmin, jotta harjoittelustasi tulisi mahdollisimman opettavainen ja antoisa kokemus.

Banking & Finance

Tiimimme neuvoo lainanantajia, lainansaajia ja muita rahoitusjärjestelyn osapuolia erilaisissa rahoitustoimeksiannoissa. Palvelut kattavat mm. yrityskauppa- ja lainarahoituksen (mukaan lukien seniori-, välirahoitus- ja alisteiset lainat), projektirahoituksen (sisältäen rakennus- ja infrastruktuuriprojektit PPP- tai elinkaariperiaatteella) ja velkojen uudelleenjärjestelyt sekä arvopaperistamiset. Asiakaskuntaamme kuuluvat niin kotimaiset kuin kansainväliset rahoituslaitokset ja yritykset. B&F-tiimin traineena pääset avustamaan juristeja vaativissa ja monipuolisissa toimeksiannoissa rahoituksen eri vaiheissa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat yhtiöoikeudellisten asiakirjojen valmistelu, conditions precedent -prosessissa ja vakuussopimusten laatimisessa avustaminen sekä yhteydenpito viranomaisiin. B&F-praktiikassa työskentely sopii sinulle, jos olet utelias ja innostunut uuden oppimisesta.

Capital Markets and Public M&A

Tässä tiimissä tehdään erilaisia pääomamarkkinajärjestelyjä, kuten pörssilistautumisia, julkisia ostotarjouksia ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuja ja takaisinostoja. Tiimimme asiakkaita ovat niin kotimaiset kuin ulkomaiset liikkeeseenlaskijat ja finanssisektorin toimijat. Neuvomme asiakkaita myös hyvin laaja-alaisesti arvopaperimarkkinoiden ja finanssisektorin sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Traineena työtehtäväsi vaihtelevat lyhyistä selvitystehtävistä laajoissa ja pitkäkestoisissa prosesseissa avustamiseen. Avustat mm. esitteiden laatimisessa, due diligence -työssä, erilaisten yhtiöoikeudellisten päätösten valmistelussa sekä juridisten selvitysten tekemisessä. Työtehtäviisi kuuluu myös aktiivinen sääntelyseuranta. Toimeksiannoissa yhdistyvät juridiikka ja pääomamarkkinoiden toiminta, joten praktiikka sopii erinomaisesti arvopaperimarkkinoista ja finanssitoimialan sääntelystä sekä yhtiöoikeudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Jos olet analyyttinen, hahmotat olennaisen epäolennaisesta ja pidät kirjoittamisesta, on tämä tiimi sinulle sopiva valinta.

Competition & Regulatory

Hoidamme mm. kilpailunrajoituksiin, yrityskauppavalvontaan, julkisiin hankintoihin ja valtiontukiin liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi tiimissämme hoidetaan säänneltyihin markkinoihin, kuten energia-, viestintä-, ja telemarkkinoihin liittyviä toimeksiantoja. Traineena tehtäväsi koostuvat pääsääntöisesti erilaisten kilpailuoikeuteen liittyvien juridisten kysymysten selvittämisestä. Työtehtäviisi voivat kuulua esimerkiksi aikaisemman oikeuskäytännön kokoaminen markkinamäärittelyitä varten tai taustamateriaalin kerääminen kilpailunrajoituksiin liittyviä prosesseja varten. Lisäksi työtehtäviisi kuuluu käännöstöitä, erilaisten esitysmateriaalien kokoamista ja oikeuskäytännön seuraamista. Traineella on myös mahdollisuus päästä esittelemään tiimin kuukausipalavereissa ajankohtaisia kilpailuoikeudellisia teemoja tai esimerkiksi kirjoitteilla olevan gradun aihetta. Tärkeintä on aito kiinnostus oppia lisää kilpailuoikeudesta ja sen soveltamisesta käytäntöön - innostunut ja avoin asenne vievät pitkälle. Aikaisemmasta kokemuksesta kilpailuoikeuden tai EU-oikeuden parissa joko opintojen tai töiden kautta on hyötyä, mutta työssä oppii vaikka kokemusta ei vielä olisikaan. Tämän lisäksi esimerkiksi tiedonhakutaidoista on tehtävässä hyötyä.

Dispute Resolution

Avustamme kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä sekä riitoja ja kriisitilanteita edeltävissä riskiarvioissa. Toimeksiantomme ovat usein laajoja ja sisältävät mielenkiintoisia oikeudellisia kysymyksiä, joihin liittyvissä selvityksissä avustaminen on yksi traineen tyypillisimmistä tehtävistä. Lisäksi avustat erilaisten asiakirjojen, kuten muistioiden ja oikeudenkäyntikirjelmien, laadinnassa ja käännöksissä. Yksittäisen toimeksiantomme sisältö määräytyy muun muassa asiakkaamme toimialan, tapauskohtaisten faktojen sekä sovellettavan lainsäädännön perusteella. Vaihtelevien toimeksiantojemme ansiosta arvostamme hakijassa eri oikeudenalojen yleistuntemusta, argumentaatiotaitoja ja loogista päättelykykyä. Hakijan osaamista tärkeämpää on kuitenkin utelias ja oma-aloitteinen asenne sekä kiinnostus riidanratkaisua kohtaan.

Employment & Benefits

Emp-tiimi avustaa eri kokoisia kotimaisia ja kansainvälisiä työnantajia päivittäisissä työoikeusasioissa, yhteistoimintamenettelyissä ja työsuhderiidoissa. Lisäksi toimimme useamman konkurssipesän työoikeusneuvonantajana ja avustamme M&A-tiimiä erilaisiin yrityskauppaprosesseihin liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä. Traineena työtehtäväsi sisältävät oikeudellista tiedonhakua, erilaisten vastausten ja sopimusten luonnostelemista, avustamista konkurssipesien päivittäiseen työsuhdehallintoon liittyvissä tehtävissä sekä käännösten tekemistä. Lisäksi avustat tiimiä koulutusmateriaalien laatimisessa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja saattavat vaihdella hyvinkin paljon riippuen harjoittelujakson ajankohdasta. Haemme ensisijaisesti henkilöitä, jotka ovat motivoituneita oppimaan uutta. Substanssiosaaminen ei ole välttämättömyys, tärkeämpää on innostus ja kiinnostus oppia nimenomaan työoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Tiimi on kooltaan pieni, joten odotamme traineen olevan tiimipelaaja.

Energy M&A

Avustamme asiakkaitamme energiatoimialan M&A transaktioissa ja projekteissa, kuten esimerkiksi tuulivoima- ja muissa uusiutuvan energian projekteissa sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoja koskevissa yritysjärjestelyissä. Lisäksi tiimimme avustaa laajasti ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä asiakkaitamme että muita toimiston praktiikoita. Tiimin traineet pääsevät avustamaan muun muassa due diligence –tarkastuksissa, kauppakirjojen ja sopimusten laatimisessa sekä erinäisissä toimialaan liittyvissä selvitystehtävissä koskien mm. energia- ja ympäristöregulaatiota. Tehtävässä saa erittäin hyvän käytännön näkökulman energiatoimialan lainalaisuuksiin, sääntelyyn ja toimialla toteutettaviin yritysjärjestelyihin. Saat eniten irti harjoittelustasi tässä tiimissä, jos sinulla on aito kiinnostus uusiutuvaa energia ja muuta energia-toimialaa sekä ympäristö- ja ilmastoasioita kohtaan sekä halu oppia ja kehittyä lisää. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös oma-aloitteisuus, huolellisuus ja kyky käsitellä suuria määriä tietoa.

Mergers & Acquisitions

Tiimi tekee yrityskauppoja ja yritysjärjestelyjä, eli avustaa asiakkaitamme niin myynti-, osto- kuin sijoitusprosesseissakin. Asiakkaita ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat sekä johtavat teolliset toimijat. Yrityskauppaprosessit ovat usein varsin laajoja, ja ihannetilanteessa trainee on prosessissa mukana alusta loppuun saakka, avustaen kaupan eri vaiheissa. Työtehtävät vaihtelevat sen mukaan edustammeko ostajaa vai myyjää, mutta tyypillisimpiä tehtäviä ovat erilaiset due diligence -liitännäiset tehtävät (datahuoneen kokoamisesta raportin kirjoitustyöhön), avustaminen kauppadokumentaation laatimisessa sekä allekirjoitus- ja voimaantulotilaisuuksissa, erilaisten päätösten ja pöytäkirjojen laatiminen, juridiset selvitystehtävät ja asiointi viranomaisten kanssa. Praktiikka sopii hakijoille, jotka ovat juridiikan lisäksi kiinnostuneita liiketoiminnasta ja yrityskauppojen kaupallisesta puolesta. Mikäli viihdyt monipuolisten ja nopeatempoisten tehtävien parissa ja haluat oppia miten laajat ja monitahoiset prosessit toimivat, ja näet itsesi osana isoakin tiimiä, voi M&A olla sinulle sopiva valinta. M&A-praktiikka sopii myös erinomaisesti yhtiöoikeudesta kiinnostuneelle hakijalle.

Real Estate

Real Estate -tiimissä keskitymme nimenomaan kiinteistötransaktioihin. Suurin osa näistä tehdään yhtiökaupan muodossa, jolloin prosessi vastaa pitkälti perinteistä M&A-prosessia. Erityisosaamistamme ovat vuokrasopimuksiin ja rakentamiseen liittyvät asiat. Kiinteistötransaktioiden lisäksi tiimimme avustaa asiakkaita myös heidän kiinteistöportfolioiden kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Asiakkaista suurin osa on ulkomaalaisia ja työ on hyvin kansainvälistä. Ostopuolen toimeksiannoissa traineet pääsevät erityisesti avustamaan due diligence -prosesseissa ja myyntipuolen toimeksiannoissa vastaavasti datahuoneen kasaamisessa ja pyörittämisessä. Lisäksi traineet pääsevät luonnostelemaan ja tarkastamaan kauppaan liittyvää dokumentaatiota, kuten esimerkiksi kauppakirjan liitteitä ja kauppaan liittyviä yhtiöoikeudellisia päätöksiä. Suosittelemme praktiikkaa kaikille kiinteistötransaktioista kiinnostuneille. Aiempi kokemus tai perehtyminen alaan ei ole välttämätöntä, tärkeämpää on olla kiinnostunut oppimaan.

Tax

Veropraktiikkamme avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaitamme niin yksittäisissä verokysymyksissä kuin yrityskauppa- ja yritysjärjestelyprosesseissa. Lisäksi erilaisissa verohakemus- ja valitusasioissa, verotarkastuksissa sekä veroriidoissa avustaminen kuuluvat veropraktiikkamme toimenkuvaan. Verotiimissä saat monipuolisia työtehtäviä, joiden aihe, laajuus ja haastavuus vaihtelevat. Traineen työtehtäviä ovat muun muassa uutiskirjeen luonnostelu, erilaiset selvitystehtävät, Verohallinnon kanssa asiointi puhelimitse ja varainsiirtoveroilmoitusten kanssa avustaminen. Lisäksi traineet pääsevät myös avustamaan laajemmissa kirjoitustehtävissä, kuten ennakkoratkaisuhakemusten tai muistioiden laatimisessa. Traineena avustat myös käännöksissä, vero-oikeudellisten vuosijulkaisujen päivittämisessä, oikeuskäytännön etsimisessä sekä sisäisten ohjeiden, mallipohjien ja esitysten laatimisessa ja päivittämisessä. Huolellisuus on hyödyllinen taito, sillä verotiimin työtehtävissä tarkkuus on tärkeää työtehtävästä riippumatta. Koska työtehtävät ovat vaihtelevia, halu oppia uutta ja rohkeus tarttua haastaviinkin työtehtäviin ovat traineen eduksi. Kuten muissakin praktiikoissa, reipas asenne sekä hyvät kommunikointi- ja tiimitaidot ovat tärkeitä. Myös omien työtehtävien aikatauluttaminen ja priorisointitaidot ovat hyödyksi.

Technology, Data & IP

Praktiikassa hoidetaan laaja-alaisesti erilaisia toimeksiantoja, joihin kuuluvat tyypillisesti immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimukset, rekisteröinnit, selvitykset ja riitatilanteet, erilaiset IT-sopimukset, lisenssisopimukset, ulkoistusjärjestelyt ja muut kaupalliset sopimukset sekä regulaatioselvitykset liittyen erityisesti teletoimintaan, media-alaan, tietosuojaan ja kuluttajansuojaan. Traineena toimit tärkeänä osana tiimiä ja avustat lakimiehiä mm. erilaisissa juridisissa selvityksissä, sopimusprojekteissa, käännöstehtävissä sekä tavaramerkkeihin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi ryhmän traineet osallistuvat usein erilaisten koulutusten ja esitysten valmisteluun. Mikäli olet kiinnostunut teknologiaan, tietosuojaan ja immateriaalioikeuksiin liittyvistä oikeudellista kysymyksistä, on praktiikkamme erinomainen näköalapaikka oppia näiden alojen sääntelyn käytännön soveltamisesta. Aidolla mielenkiinnolla alaa kohtaan ja innokkaalla asenteella pärjäät hyvin tässä tiimissä.

Share: