Krogeruksen webinaari: Uudistuva kilpailulaki - katsaus tuoreisiin muutosehdotuksiin

Tervetuloa Krogeruksen webinaariin, jossa kokeneet asiantuntijamme, osakkaat Katri Joenpolvi ja Leena Lindberg, kertovat kilpailulain tuoreista muutosehdotuksista sekä niiden käytännön vaikutuksista yrityksille ja toimialajärjestöille.

Aika: 19.5. klo 10.00-11.15
Paikka: Lähetämme webinaarin osallistumislinkin ilmoittautuneille sähköpostitse päivää ennen webinaarin alkua
Ilmoittautuminen: Otathan yhteyttä sähköpostitse jos tahdot ilmoittautua webinaariin

Webinaarissa pureudutaan esimerkiksi toimialajärjestöjen ja jäsenyritysten koventuviin vastuisiin ja seuraamuksiin, seuraamusmaksujen uudistuvaan laskentatapaan sekä kilpailuviranomaisen entistä laajempiin toimivaltuuksiin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2018 direktiivin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (ns. ECN+-direktiivi). Direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistellut työryhmä julkaisi hallituksen esitysluonnoksen muotoon laaditun mietinnön huhtikuussa 2020. Luonnoksessa esitetään muutettavaksi lukuisia kilpailulain voimassa olevia säännöksiä sekä ehdotetaan lisättäväksi useita täysin uusia säännöksiä.

Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, löydät tietosuojaselosteestamme.

Share: