Krogeruksen Tietosuojakoulu

Huiman suosion saavuttanut Tietosuojakoulu jatkuu. Koulun penkille palataan tällä kertaa erityisesti kansainvälisten siirtojen osalta. Webinaarisarjassa kuullaan jälleen myös Nixun asiantuntijoita. Voit ilmoittautua mukaan yhteen tai kaikkiin webinaareihin sähköpostitse.

Tietosuojakoulu on Krogeruksen järjestämä webinaarisarja tietosuojasta kiinnostuneille. Tietosuojakoulun tarkoituksena on syventää osaamista peruskäsitteistä käytäntöön ja aina käytännöllisiä toimintavinkkejä tarjoillen. Tietosuojakoulu järjestetään nyt toista kertaa uusin teemoin. Syksyllä 2021 Tietosuojakoulu keskittyy erityisesti kansainvälisiin tiedonsiirtoihin ja siihen liittyviin sopimussuhteisiin ja rooleihin.

Ke 15.9. klo 14-15 | Kansainväliset tiedonsiirrot I: Vakiolausekkeet

Ensimmäisellä oppitunnilla keskitytään Euroopan komission julkaisemiin uusiin vakiolausekkeisiin. Erityisesti tällä hetkellä, kun henkilötietojen siirtäminen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on Schrems II -tuomion seurauksena vaihtunut vastaavuuspäätöksestä muihin siirtokeinoihin, vakiolausekkeiden käyttö on entistä yleisempää. Tietosuojakoulussa keskiössä on käytännön soveltaminen: miten tiedän, mitkä modulaarisista ehdoista soveltuvat juuri minun sopimukseeni? Milloin vakiolausekkeet on saatettava osaksi jo olemassa olevia sopimuksia? Pitääkö käsittelysopimukset avata uudestaan? Vai haluaisitko vain kerrata, mistä vakiolausekkeissa on kyse?

Tilaisuudessa aihetta avaavat tietosuoja-asiantuntijamme Kalle Hynönen, Saara Leino ja Maria Lilius.

Ke 6.10. klo 14-15 | Tiedonsiirrot II: Muut siirtovälineet ja täydentävät suojatoimenpiteet

Toisella oppitunnilla keskitytään tietojensiirtoihin laajemmin. Käymme läpi muita tiedonsiirron tapoja vakiolausekkeita lukuun ottamatta, kuten Euroopan tietosuojaneuvoston antamia ohjeita käytännesäännöistä tiedonsiirron välineinä. Erityisesti keskitymme Euroopan tietosuojaneuvoston päivitettyihin ohjeisiin täydentävistä suojatoimista, kun tietoja siirretään muilla tavoin kuin vastaavuuspäätöstä käyttäen.

Ke 3.11. klo 14-15 | Tietosuojasopimukset ja roolit tietojen käsittelyssä

Syksyn viimeisen Tietosuojakoulun teemana ovat tietosuojasopimukset, erityisesti alikäsittelijäsuhteet sekä yhteisrekisterinpitäjyys. Tähän liittyen käymme läpi myös esimerkiksi evästeisiin liittyviä kysymyksiä. Onko mahdollista varmistaa, että henkilötietojen siirto on tietosuoja-asetuksen mukaista myös evästeitä ja vastaavia seurantateknologioita käytettäessä?

Share: