Krogeruksen Tietosuojakoulu

Huiman suosion saavuttanut Tietosuojakoulu jatkuu. Koulun penkille palataan tällä kertaa erityisesti kansainvälisten siirtojen osalta. Webinaarisarjassa kuullaan jälleen myös Nixun asiantuntijoita. Voit ilmoittautua mukaan yhteen tai kaikkiin webinaareihin sähköpostitse.

Tietosuojakoulu on Krogeruksen järjestämä webinaarisarja tietosuojasta kiinnostuneille. Tietosuojakoulun tarkoituksena on syventää osaamista peruskäsitteistä käytäntöön ja aina käytännöllisiä toimintavinkkejä tarjoillen. Tietosuojakoulu järjestetään nyt toista kertaa uusin teemoin. Syksyllä 2021 Tietosuojakoulu keskittyy erityisesti kansainvälisiin tiedonsiirtoihin ja siihen liittyviin sopimussuhteisiin ja rooleihin.

Ke 15.9. klo 14-15 | Kansainväliset tiedonsiirrot I: Vakiolausekkeet

Ensimmäisellä oppitunnilla keskitytään Euroopan komission julkaisemiin uusiin vakiolausekkeisiin. Erityisesti tällä hetkellä, kun henkilötietojen siirtäminen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on Schrems II -tuomion seurauksena vaihtunut vastaavuuspäätöksestä muihin siirtokeinoihin, vakiolausekkeiden käyttö on entistä yleisempää. Tietosuojakoulussa keskiössä on käytännön soveltaminen: miten tiedän, mitkä modulaarisista ehdoista soveltuvat juuri minun sopimukseeni? Milloin vakiolausekkeet on saatettava osaksi jo olemassa olevia sopimuksia? Pitääkö käsittelysopimukset avata uudestaan? Vai haluaisitko vain kerrata, mistä vakiolausekkeissa on kyse?

Tilaisuudessa aihetta avaavat tietosuoja-asiantuntijamme Kalle Hynönen, Saara Leino ja Maria Lilius.

Ke 6.10. klo 14-15 | Tiedonsiirrot II: Muut siirtovälineet ja täydentävät suojatoimenpiteet

Toisella oppitunnilla keskitytään jälleen tietojensiirtoihin, mutta tällä kertaa tarkastelu laajenee myös teknisiin kysymyksiin ja lisäsuojatoimenpiteisiin. Tietosuojakoulun opettajina toimivat Krogeruksen asiantuntijat Kalle Hynönen ja Saara Leino. Lisäksi vakiolausekkeiden osalta jatketaan siten, että Nixun asiantuntijat Tuisku Sarrala ja Juho Heikkilä kertovat vakiolausekkeiden teknisten ja organisatoristen suojatoimenpiteiden toteuttamisesta käytännössä. Käymme läpi myös muita asianmukaisia suojakeinoja henkilötietojen siirtämiseksi, esimerkiksi käytännesääntöjä tiedonsiirron välineenä ja Euroopan tietosuojaneuvoston niistä antamia ohjeita.

Ke 3.11. klo 14-15 | Tietosuojasopimukset ja roolit tietojen käsittelyssä

Syksyn viimeisen Tietosuojakoulun teemana ovat tietosuojasopimukset, joita tarkastellaan erityyppisten sopimusrelaatioiden kautta. Osapuolten roolin ja sopimusrelaation tunnistaminen on tietosuojasääntelyn noudattamisen välttämätön edellytys. Tarkastelussa ovat esimerkkien kautta sekä rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden väliset sopimukset, alikäsittelijäsuhteet, että rekisterinpitäjien väliset luovutukset ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevat sopimukset. Tässä yhteydessä asiaa tarkastellaan läpi Euroopan unioin tuomioistuimen ja viranomaisten kannanottojen kautta, myös liittyen evästeisiin.

Tilaisuudessa aihetta avaavat tietosuoja-asiantuntijamme Kalle Hynönen, Saara Leino ja Maria Lilius.

Share: