Krogeruksen aamukahviwebinaari: Ajankohtaiset työoikeuden muutokset

1.12.2020 järjestetyssä Krogeruksen aamukahviwebinaarissa asiantuntijamme Carola Möller ja Ilari Sarja käsittelivät ajankohtaisia työoikeuden muutoksia. Aiheina olivat kilpailukieltosopimukset, whistleblowing-direktiivi sekä uusi yhteistoimintalaki. Asiantuntijamme keräsivät kustakin aiheesta tiiviin yhteenvedon keskeisimmistä muutoksista.


Kilpailukieltosopimukset - ehdotettu voimaantulo 1.1.2022

• Jatkossa korvausvelvollisuus koskisi kaikkia kilpailukieltosopimuksia koko rajoitusajalta.

• Työnantaja voisi yksipuolisesti irtisanoa kilpailukieltosopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa, mutta tämä oikeus päättyy työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa.

• Laissa ehdotetaan ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin vuoden siirtymäaikaa, jonka aikana ei tarvitsisi maksaa korvausta, ja vanhat kilpailukieltosopimukset voitaisiin irtisanoa korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirtymäajan kuluessa.

Whistleblowing-direktiivi - direktiivi on pantava täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä 17.12.2021 mennessä

• Velvollisuus järjestää sisäinen ilmoituskanava tulee koskemaan, tietyin poikkeuksin, ainakin vähintään 50 työntekijää työllistäviä työnantajia, jolloin on myös velvollisuus reagoida ilmoitukseen direktiivin asettamissa määräajoissa.

• Vastatoimien kielto ja käänteinen todistustaakka, eli työnantajalla todistustaakka siitä, ettei ilmoittajaan kohdistettu haitallinen toimi, kuten irtisanominen, ollut vastatoimi.

Uusi yhteistoimintalaki - ehdotettu voimaantulo 1.1.2022

• Uusi laki koskisi 20 työntekijää työllistäviä työnantajia.

• Työryhmämietinnössä esitetään jatkuvaa vuoropuheluvelvoitetta henkilöstön edustajien kanssa neljännesvuosittain, jollei toisin sovita.

• Muutosneuvotteluita koskevaa sääntelyä esitetään yhdistettäväksi yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta ehdotettu sisältö on pitkälti nykyisen lain mukainen.

• Henkilöstön edustusta koskeva sääntely ehdotetaan siirrettäväksi yt-lakiin.

Share: